Hvis du er vokset op med en alkoholisk forælder, vil du højst sandsynlig have påtaget dig en rolle. En rolle, der har sørget for, at du kunne overleve i en dysfunktionel familie. De handlingsmønstre og reaktioner, rollen bærer med sig, kan dog kun bruges i den familie, der ikke fungerer optimalt på grund af et misbrug. Derfor kaldes vi “de voksne børn”, fordi vi ikke har udviklet og lært at forholde os til os selv som et normalt, modent og voksent menneske. I den virkelige verden virker handlingsmønstrene og reaktionerne helt ude af kontekst, og det vil være en frustrerende oplevelse at blive klar over, at du pludselig har meget at lære, både om dig selv og den verden, der er uden for misbruget.

Jeg selv fik rollen som helten. I sin rene betydning lyder det at være helt som noget positivt. Men rollerne er alle hjælperoller for hovedpersonen – alkoholikeren – og fælles har de i praksis den funktion, at de kræver dobbelt arbejde for at kunne omgås andre mennesker, gå i skole, gå på arbejde, kort sagt at kunne leve. Rollen, du påtager dig, er enorm svær at rive sig fri fra. Selvom min far har fået fred, og alkoholmisbruget ikke længere kræver den rolle af mig, så påvirker den stadig mit liv.

Da jeg første gang fik bekendtskab med rollerne i en alkoholramt familie, blev jeg lettet. Alle de følelser og reaktioner, der fik mig til at føle mig anderledes og forkert, havde pludselig rødder et sted, det kunne sættes i en kontekst, og dermed forstod jeg, at det ikke var mig, der var problemet, men det alkoholmisbrug, der havde ødelagt vores familie.

Det vigtigste skridt mod et liv uden medafhægighed er at kunne adskille dig selv fra den rolle, som du blev placeret i. Rollen er ikke dig, men et skjul af overlevesesstrategier, og du indeholder mere end det. Men det er en svær og lang proces, for hvis det, du altid har troet, du var, ikke er dig, hvem er du så? I bund og grund handler det om, at du som voksent barn ikke er blevet set som den, du er, men dine behov er blevet overset, og alkoholikerens væren har tvunget en rolle nedover hovedet på dig. En menneskeret som at blive anerkendt som den, du er, har ikke været til stede i din opvækst. Den ret kan du indfri nu, men du skal starte hos dig selv, og forståelsen af, at rollen ikke er dig, er alt afgørende.

Helten

Det er oftest det ældste barn, der udvikler helterollen. Barnets higen efter alkoholikerens opmærksomhed og accept bliver drivkraften i alt, hvad det gør. Det kræver en stor indsats, og helten er oftest den, der går forrest, ordner og holder kontrol med tingene. Helten er perfektionist og superansvarlig, hvilket giver omgivelserne et billede af, at helten er den dygtige og fornuftige. Mange heltebørn bliver som voksne dominerende, fordi de tror, at de ved, hvad andre har brug for. Og mange kan have en tendens til selv at finde en partner med misbrug. Den konstante selvkritik, kontrol og manglende opmærksomhed på sig selv og egne behov kan resultere i stress og udbrændthed.

Min helterolle kommer af det forælderansvar, jeg tog overfor min far. Jeg var min fars støttepersonen og blev den kontrollerende i vores relation. Hvor meget havde han drukket? Var han ked af det? Hvad kunne jeg gøre for at hjælpe ham? Både i min relation til ham og til andre dele af mit liv har jeg stillet store krav til mig selv, hvilket har gjort, at jeg i dag er enormt selvkritisk – alting kan lige blive det bedre. Det har også resulteret i en konstant angst for ikke at være tilstrækkelig og ikke at lykkes – hvis jeg giver slip, så vælter det hele.

Gennem min bearbejdelse har jeg lært, at helterollen ikke er mig. At jeg er mere end den. Jeg ved, at jeg har påtaget mig noget ansvar, fordi jeg inderst inde føler mig såret, ensom, utilstrækkelig og er bange for at miste, både dem omkring mig, men også mig selv. Men helterollen indeholder også nogle gode egenskaber, hvis du kan lære at bruge dem til din egen fordel. Foreksempel har helterollen særligt potentiale som; gode lederegenskaber, selvstændighed, tør tage ansvar, arbejdsom, dygtig og engageret.

Jeg øver mig hver dag og bliver bedre og bedre til at adskille Carina fra helten. Og ikke mindst øver jeg mig i at tage det med fra rollen, som jeg kan bruge til min egen fordel i mit nye liv uden medafhængighed!

Vil du vide mere?

Der findes fire roller; Helten, Syndebukken, Det glemte barn og Klovnen/Maskotten, som børn i alkoholramte familier ofte påtager sig. Grænserne mellem rollerne er flydende og som før skrevet, er det, som de har tilfælles, hjælperollen for alkoholikeren.

Hvis du selv er voksent barn af en misbruger og vil vide mere om de forskellige roller, så kan jeg varmt anbefale blandt andet Kristina Hermanns bog “Du er ikke alene – En opvækst med alkoholproblemer.”

Skrevet af carina

Mit navn er Carina. Jeg er 28 år og jeg er et mælkebøttebarn. Jeg er voksent barn af en alkoholiker, vokset op med en alkoholisk far, hvis misbrug har fyldt størstedelen af mit liv.