1. Generelt

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig på Projekt BRUS´s hjemmesider projektBRUS.dk og ungBRUS.dk.

Projekt BRUS er et tværkommunalt behandlingstilbud til børn og unge i alderen 0-24 år, som vokser op i familier med rusmiddelproblemer. BRUS findes i 11 midtjyske kommuner; Aarhus, Randers, Herning, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Hedensted.

I dette notat kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du vil til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken på projektBRUS.dk og ungBRUS.dk.

Hvis du eller dit barn modtager rådgivning/behandling fra Projekt BRUS ud over chat- eller smsrådgivning via projektBRUS.dk eller ungBRUS.dk, er behandlingen af de oplysninger, du afgiver i den forbindelse reguleret af de enkelte kommuners persondatapolitik, samt af de databehandleraftaler de enkelte kommuner har indgået med Socialstyrelsen og FIT Outcomes.

2. Dataansvarlig for oplysninger afgivet på hjemmesiden

Center for Digital Pædagogik er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Center for Digital Pædagogik
Skanderborgvej 156, 8260 Viby J.
Telefon: 86 370 400
E-mail: info@cfdp.dk
CVR nr.: 37 25 17 71
(Herefter ”CfDP”)

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. persondata. Du kan kontakte os på følgende måder:

E-mail: info@cfdp.dk
Telefon: 86 370 400
Ved brev: Skanderborgvej 156, 8260 Viby J. Att. Clara Rebbelstam

3. Vi behandler følgende persondata

CfDP har brug for en række personoplysninger fra dig:

Når du besøger vores hjemmeside

Når du gerne vil i kontakt med os, og bruger vores kontaktformular

Når du skriver til os i vores brevkasse

Når du modtager personlig rådgivning via chat eller sms

CfDP indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse, markedsføre ydelser eller behandle forespørgsler, og videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil.

4. Dine rettigheder

Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Berigtigelse og sletning: Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af behandling: Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Indsigelsesret: Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og BRUS. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Du kan skrive til projektleder for Projekt BRUS, Runa Bjørn på rub@aarhus.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

5. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

6. Sikkerhed

Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Cookies og brug af hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt på vores hjemmeside kan vi indsamle oplysninger om dig på to måder:

Ved brug af såkaldte cookies

Ved at du selv afgiver oplysninger

Er du bruger af vores hjemmesider, anvender vi dine personoplysninger til at:

kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig

udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside

optimere vores hjemmesides indretning

til at yde den bedst mulige rådgivning

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål​

1. Indsamle statistik på hjemmesiden – cookies

På vores hjemmesider gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager cookies således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af dette notat.

Hvad bruger vi cookies til?

Hver gang en besøgende kommer ind på projektbrus.dk eller ungBRUS.dk, gemmes der en cookie på den besøgendes computer. Cookien fortæller os hvor lang tid den besøgende er på hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor mange artikler der bliver læst, om det er det første besøg, hvilken browser og styresystem, etc. Informationen er anonym og opsamles sammen med informationerne fra alle de andre brugere, således at vi får en statistisk oversigt over brugen af vores hjemmesider. Statistikken bruger vi til at videreudvikle hjemmesiden og skabe en bedre brugeroplevelse for alle. Hvert eneste besøg på vores hjemmesider registreres af Google Analytics ved hjælp af cookies. Hjemmesiden bruger desuden også cookies til for eksempel at cache (huske) de sider som vores besøgende er mest interesserede i; og derved levere en hurtigere og bedre oplevelse af siden.

Sådan slår du cookies fra

Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din browser. Her er en guide til at slå cookies fra i din internetbrowser: https://www.dr.dk/nyheder/indland/guide-undgaa-blive-overvaaget-saadan-sletter-du-dine-cookies. Vær opmærksom på, at enkelte funktionaliteter ikke fungerer hvis du slår cookies fra.

Projekt BRUS deler dine personlige informationer med 3. parts virksomheder i den forstand, at vi benytter Google Analytics til at indsamle og vise statistik over brugen af hjemmesiden, for at kunne forbedre din brugeroplevelse af site. Vores chatfunktion vil også gemme en eller flere cookies fra dit besøg.

2. Til at komme i kontakt med brugere

Vi opfordrer aktivt i vores kontaktformular brugere til at afgive information om navn, email-adresse, bopælskommune og telefonnummer, såfremt de ønsker at bliver kontaktet af en medarbejder fra Projekt BRUS. Oplysningerne vil kun blive behandlet af en medarbejder i Projekt Brus, og vil kun blive brugt til at kontakte brugeren. De deles ikke med tredjepart på nogen måde. Der logges følgende data fra kontaktformularen: tidspunkt for henvendelse og afsenders e-mailadresse. Email-adressen er krypteret og ikke synlig for medarbejdere i CfDP og Projekt BRUS, hvorfor brugeren kan bevare sin anonymitet. De valgte data logges og opbevares udelukkende for at kunne debugge eventuelle fejl, og opbevares 3 måneder hvorefter de slettes fra loggen.

3. For at yde den bedste mulige rådgivning

Chatrådgivning

Ved log-ind på chatrådgivningen beder vi om oplysninger på brugerens alder. Det gør vi, fordi vores erfaringer er, at kendskab til den rådsøgendes alder giver en bedre rådgivning. Endvidere har brugeren mulighed for at oplyse et navn eller et alias. Afgivelser af oplysningerne er valgfrit for brugerne. Chatten afvikles via en sikker, krypteret forbindelse (SSL) og brugernes IP-adresser er ikke tilgængelige for medarbejdere i Projekt BRUS, hvorfor brugernes anonymitet dermed er sikret. Chat-applikationen afvikles over en krypteret forbindelse (HTTPS) som sikrer, at chatsamtalernes indhold ikke kan opfanges og aflæses af tredjepart. Der sker udelukkende en midlertidig caching af samtalerne og chattens indhold lagres kun i serverens midlertidige RAM-hukommelse”. Chatsamtalerne gemmes ikke efter de er afsluttet.

Digital brevkasse

Vores digitale brevkasse fungerer gennem en webformular hvor brugeren kan vælge at oplyse; email-adresse, fornavn, køn og alder. Email-adressen er krypteret og ikke synlig for medarbejdere i CfDP og Projekt BRUS, hvorfor brugeren kan bevare sin anonymitet. Email-adressen skal kun oplyses, såfremt brugeren ønsker at modtage en notifikation på, at henvendelsen i brevkassen er besvaret.

I brevkassen skal den unge oplyse alder og køn. Det er afgørende for det svar vi giver. I modsætning til chatten, er der ikke mulighed for at stille yderligere spørgsmål til den unge, og derfor er det afgørende for rådgiveren at vide om det eksempelvis er en pige på 14, eller en dreng på 19 rådgiveren giver svar til. Der kan eksempelvis være stor forskel i hvilken lovgivning rådgiveren skal fundere sit svar i, alt afhængig af den unges alder.

Brugeren giver tilsagn til, at spørgsmål og svar må blive vist i Brevkassen. En CFDP-medarbejder anonymiserer indlæg, hvis der er opgivet navne, byer eller andet, der kan identificere brugeren. Det er kun medarbejdere i CfDP og Projekt BRUS, som har adgang til spørgsmålet i brevkasserne inden de besvares og udgives.

SMS-chat

Ved SMS-chat behøver brugere ikke oplyse specifikke persondata. Her gemmer vi statistiske data om samtalen – antal beskeder i tråd, mængde af tegn og tidspunkt for beskedmodtagelse. Derudover gemmes selve samtalen i en periode på 1 måned af hensyn til intern supervision på samtalens forløb og pædagogisk læring.

I forbindelse med driften af de rådgivende medier web-, gruppe- og smschat benytter CfDP underleverandøren Cim Mobility. I forbindelse med driften af brevkasser og kontaktformularer på hjemmesiderne, benyttes underleverandøren 29x. Hjemmesiderne hostes desuden af Novicell. Der er indgået databehandleraftale med alle underleverandører.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger på hjemmesiden

Vi har i begrænset omfang brug for at kunne administrere de oplysninger, du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering.

Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske fordi vi har en legitim interesse jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse.

Vi har legitim interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde ydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af besøgende på hjemmesiden.

Alt indsamling af information på Projekt BRUS sker under overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse.

Brugere under 18 år

Vi tager det alvorligt at beskytte sikkerheden og privatlivet for børn og unge under 18 år online, og vi markedsfører ikke til eller anmoder om personoplysninger fra børn under 18 år uden at indhente samtykke fra en verificeret forældremyndighedsindehaver. Der gælder dog særlige regler for rådgivningstjenester.

I forordningens artikel 4, nr. 25, er informations- samfundstjeneste defineret som en tjeneste som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (informationsproceduredirektivet). Af dette direktivs artikel 1, stk. 1, litra b, fremgår, at der ved begrebet ”tjeneste” forstås enhver tjeneste i informationssamfundet, dvs. enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. Det fremgår endvidere af præambelbetragtning nr. 38, at samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden ikke er nødvendig – underforstået heller ikke for børn under den angivne aldersgrænse – når det drejer sig om forebyggende eller rådgivende tjenester, der tilbydes direkte til et barn.

Denne betragtning fører til, at Projekt BRUS´s hjemmesider projektBRUS.dk og ungBRUS.dk ikke vil være omfattet af alderskravet for samtykke. Dette stemmer overens med, at forebyggende og rådgivende tjenester til børn netop er tjenester, som barnet kan have brug for at kunne tilgå, uden at forældremyndighedsindehaveren er vidende herom eller samtykker heri.

Spørgsmål og personlig kontakt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til projektleder Runa Bjørn på mail: rub@aarhus.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af vores datapolitik

Projekt BRUS er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel.

Senest opdateret 25. maj 2022.